Home   >   Faq

Waarom is training nodig?

Arbowet

Als werkgever moet worden voldaan aan de zorgplicht, dit houdt in…

Zorgen voor een veilige werkplek (artikel 3)
Correcte middelen voor de werkzaamheden (artikel 3)
Voldoende onderricht voor personeel (artikel 8)
Een reddingsplan paraat hebben (artikel 3)

Werken met valbeveiliging houdt in werken met een verhoogd risico. Het inrichten van een veilige werkplaats kan alleen in samenwerking met uw werknemers. Immers als u niet weet dat de werkplek onveilig is, kunt u ook niet handelen. 

Middels een training zorgt u ervoor dat uw werknemers op de hoogte zijn van wet- en regelgeving omtrent werken op hoogte. Daarnaast kennen uw werknemers de PBM voor valbeveiliging waarmee zij werken en begrijpen zij de veiligheidsmarges van ieder middel. Zij kunnen dus met een duidelijke motivatie aan u aangeven welk veiligheidsmiddel nodig is voor een veilige uitvoer van uw werkzaamheden.

Met de juiste middelen en een instructie alleen bent u er alleen nog niet. Een reddingsplan voor werken op hoogte paraat hebben betekent niet standaard uitgaan van de hulpdiensten. Bij werken op hoogte zijn uw werknemers mogelijk op plaatsen, waar brandweer niet kan komen. Houdt u hier rekening mee in uw VGM plannen?

Geldigheid certificaten.

Waarom zijn de praktijk trainingen maar 1 jaar geldig? 

Wij vinden dat veiligheid getraind moet worden. In een jaar kan een mens een hoop dingen leren. Goede dingen, maar ook slechte dingen. Mensen scherp houden door een jaarlijkse her-training van een halve dag. Dit om te voorkomen dat mensen handelingen gaan uitvoeren die onveilig zijn, omdat ze deze niet meer als onveilig zien. 

Welke kennis kunt u verwachten van uw medewerkers na een training bij Safe Site?

Uw medewerkers:

Hebben na afloop van de training een basiskennis van wet- en regelgeving omtrent werken op hoogte. 
Zijn bekend met de invloeden van externe factoren bij werken op hoogte (weersinvloeden, omgevingsinvloeden etc.)
Hebben kennis van de meest gangbare valbeveiligingsmiddelen (vallijnen, valstopblokken, verticale en horizontale systemen.
Kennen de mogelijke gevolgen na een val en de risico’s van het bewusteloos hangen in het harnas.
Weten waarom het gebruik van een harnas in een hoogwerker eigenlijk een verplichting te noemen is.
Weten dat een ladder als werkmiddel nooit eerste keus is en dat de mogelijkheden op een ladder zeer beperkt zijn.